Tipsbank

Låt er inspireras av vad PeaceWorks lokalföreningar har hittat på tidigare genom åren!

Projekt:

 • Motverka islamofobi genom att dela ut rosor med Hadith-budskap, anordna öppet hus i en moské samt hålla i en paneldebatt.
 • Kultur- och kunskapsutbyte genom internationellt seminarium om hållbar utveckling.
 • Cykellektioner för nyanlända kvinnor.
 • Musik- och kulturfestival med workshops inriktade på olika slagverk.
 • Serie av internationella middagar och sammanställning av receptbok.
 • Ungdomsfestival på temat integration i Bolivia.
 • Miljökonferens för PeaceWorks medlemmar.
 • Internationell kulturdag.
 • Fotoutställning om barns rättigheter i Guatemala.
 • Fest och sociala aktiviteter för nyanlända unga flyktingar.  
 • Temanummer av PeaceWorks medlemstidning.
 • Påverkanskampanj om rättvisemärkta produkter i kommunen.  

Aktiviteter:

 • Klädbytardagar.
 • Öppet bibliotek.
 • Språkutbytescafé/mentorskap för nyanlända unga.
 • Internationella middagar.
 • Volontärarbeta på mässor och festivaler med PeaceWorks.
 • Fair Trade-fika.
 • Samla ihop bröd från bagerier till soppkök för hemlösa.
 • Diskussionskvällar med tema kring flyktingpolitik, migration och mänskliga rättigheter.
 • Informationsspridning om hållbarhet (göra egna papperskorgar på ett torg, skicka ut budskap med ballonger).
 • Filmkvällar.
 • Stödperson till pensionärer.
 • Baklag till PeaceWorks läger.
 • Bjuda in personer från andra organisationer att hålla mini-föredrag om t.ex. hemlöshet, hållbarhet, ickevåld eller migration.
 • Vara funktionär på PeaceWorks utbildningsläger.
 • Studiecirkel i rättvis handel/medveten konsumtion.
 • Skriv artiklar och blogga om teman som anti-rasism, ickevåld, integration och rättvisa utvecklingssamarbeten. Hur arbetar du i vardagen för ett samhälle utan våld till exempel?
 • Hålla föredrag på skolor om ickevåld och PeaceWorks verksamhet.

Har du fler förslag eller idéer som du vill utveckla? Kontakta då PeaceWorks lokalföreningssamordnare Emelie Petersson!

_______________________________________________________________________


Emelie Petersson

Lokalförenings-
samordnare 
Telefon: 08-615 05 58
emelie.petersson@peaceworks.se